شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
نم دانم چرا امشب واژه هام خس شده اند مثل آسمان که امشب م بارد.... و انک باران بر لبه پنجره احساسم م نشند و چشمانم را نوازش م دهد تا شاد از لحظه ها دلتنگ گذر کنم

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
پیامی یافت نشد.
mp3 player شوکر
گروه واژه ها باران
vertical_align_top